Pages Menu
Categories Menu
Czekamy na nowe leki

Czekamy na nowe leki

Dr hab. n. med. Wojciech Jurczak: Chłoniaki to grupa chorób przebiegająca z zajęciem węzłów chłonnych, szpiku, naciekami okolic pozawęzłowych. Pod względem ilości przypadków to 6. nowotwór.

Czytaj więcej