Pages Menu
Categories Menu

O chorobie

Więcej

Rozmowa

Więcej

Pacjenci

Więcej

Najpopularniejsze

Jak leczymy chłoniaki?

Najczęściej występujące chłoniaki wywodzą się z frakcji komórek odpornościowych zwanych limfocytami B. Stanowią one poważny problem medyczny z uwagi na swoją różnorodność oraz częstość występowania. Na szczęście dysponujemy wieloma skutecznymi metodami leczenia tych nowotworów. Znaki rozpoznawcze nowych terapii to indywidualizacja leczenia oraz kojarzenie różnych typów terapii.

Seksualność mężczyzny

Jaki jest wpływ leczenia na sprawność seksualną u mężczyzn chorych na raka i związane z tym „męskie” obawy?...

Czekamy na nowe leki

Dr hab. n. med. Wojciech Jurczak: Chłoniaki to grupa chorób przebiegająca z zajęciem węzłów chłonnych, szpiku, naciekami okolic pozawęzłowych. Pod względem ilości przypadków to 6. nowotwór.